O naší mateřské škole

Naše mateřská škola se nachází v těsné blízkosti centra malebného podhorského města
Bystřice pod Hostýnem. Vznikla jako čtyřtřídní závodní mateřská škola dřívějšího n.p.TON –
provoz byl zahájen 3.11.1963.  Od 1.7.1991 převzal mateřskou školu Městský úřad
Bystřice pod Hostýnem. V roce 1997 byla v přízemí budovy zřízena Městská knihovna.

Mateřská škola se stala 1.1.2003 samostatným právním subjektem.

V současné době je naše mateřská škola dvoutřídní, sídlí v 1.patře ve společné budově
s Městskou knihovnou, která je v přízemí. V suterénu naší mateřské školy působí
logopedická poradna , která je  pobočkou Speciálně pedagogického centra Kroměříž
při ZŠ a MŠ logopedické v Brně.  

Mateřská škola má kapacitu 50 dětí, prostory a vybavení tříd prošly v posledních dvou
letech rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací, také samotná budova naší školky je 
nově zrekonstruovaná.
Veškeré činnosti, hry a pohybové aktivity dětí jsou v obou třídách plně odpovídající
potřebám dětí. K pobytu venku využíváme prostornou zahradu, která je majetkem
soukromého vlastníka, také lesopark Zahájenéa další lokality vhodné k pohybovým
aktivitám dětí.

Cílem výchovného působení v naší mateřské škole je prožít aktivní a šťastné dětství.

Nabízíme kvalitní standardní a širokou nadstandardní péči o všechny děti naší školy.

Snažíme se rozvíjet vztahy s rodiči založené na důvěře a otevřenosti, respektu a ochotě
spolupracovat.

Tradicí je mnohaletá spolupráce s  logopedickou poradnou, Městskou knihovnou, mateřskými
i základními školami, ZUŠ a dalšími partnery.