PLAVECKÁ VÝUKA.docx (69235)

 

Naše škola je zapojena do projektu Místní akční plán rozvoje

vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem

(r.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000335), který je realizovaný
a  financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum,
vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu. Bližší informace
a aktuality naleznete na stránkách Místní akční skupiny
Podhostýnska:

https://www.mas-podhostynska.cz/aktualita/mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani
-orp-bystrice-pod-hostynem/2053