Přihlášení a odhlášení stravy

 

Cena  stravy

 

Na základě vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování, jsou stanoveny finanční limity na nákup
potravin pro jednotlivé skupiny strávníků takto:

strávníci  3 – 6 let :

přesnídávka         7,-- Kč  + 2,-- Kč na nápoje  =            9,--  Kč

oběd                                                                              16,--  Kč

svačina                                                                            7,--  Kč

celkem                                                                           32,-- Kč

 

strávníci  7 – 10 let

přesnídávka       8,-- Kč  +  2,-- Kč na nápoje   =          10,--  Kč

oběd                                                                              19,--  Kč

svačina                                                                            7,-- Kč

celkem                                                                           36,-- Kč

 

Do této skupiny jsou děti zařazovány na dobu školního roku, ve kterém dosahují
věku 7 let.

Přihlášku ke stravování si můžete stáhnout zde - Přihláška ke stravování.doc (42,5 kB)

Veškeré Vaše dotazy zodpoví vedoucí školní jídelny Marie Grentková na
tel. č. 573 380 156, 725 785 534 e-mail: msradostbph@tiscali.cz