Přihlášení a odhlášení stravy

Podmínky  placení  stravného  v  MŠ Palackého

 

Stravné v MŠ se platí zálohově inkasem z účtů, a to u České spořitelny,  Komerční banky,
ČSOB, Raiffeisenbank, mBank, Fio banka a jiné.

„Souhlas k inkasu“ stravného je nutné vyřídit v bance, která vede Váš účet. Potvrzení
z banky o zřízení „souhlasu k inkasu“ odevzdejte s přihláškou ke stravování v MŠ
před nástupem dítěte do  31.8.2013

Způsoby platby:

1. Při platbě ze sporožirového účtu u České spořitelny je nutné mít podepsaný „souhlas
k inkasu“.  Stravné bude 10.9.2013 zálohově inkasováno ve výši 750,- Kč (děti 3 - 6 leté)
a 850,- Kč  (děti 7 - 8 leté).

Další měsíce bude stravné doúčtováno zpětně dle odebrané stravy do výše zálohy vždy
k 10. v měsíci.

    K tomuto datu musí být peníze na účtu, jinak nebude stravné zaplaceno.

   Číslo sběrného účtu MŠ pro zřizování souhlasů s inkasem u ČS, a.s. : 0100146111/0800

2. Při platbě z účtu v Komerční bance, ČSOB, Raiffeisenbank, mBank, Fio banka
a jiných bank je nutné mít podepsaný „souhlas k inkasu“.

    Stravné bude 10.9.2013 zálohově inkasováno ve výši 750,- Kč (děti 3 - 6 leté) a 850,-
(děti 7 - 8 leté).  

    Další měsíce bude stravné doúčtováno zpětně dle odebrané stravy do výše zálohy  
    vždy k 10. v měsíci. 

    K tomuto datu musí být peníze na účtu, jinak nebude stravné zaplaceno.

Číslo účtu  MŠ pro zřizování souhlasů s inkasem u KB a ostatních bank:   9132691/0100

V případě neuhrazení stravného v MŠ, může ředitelka mateřské školy na základě
§35 zákona 561/2004 Sb, Školský zákon, rozhodnout o ukončení předškolního
vzdělávání dítěte.
Po dohodě s vedoucí ŠJ, je možné stravné ve vyjímečných případech platit zálohově
v hotovosti, v pokladně ŠJ.

Přihlašování   a   odhlašování   stravy

 

Strava dítěte v MŠ se přihlašuje nebo odhlašuje vždy den předem.Nejlépe ihned ráno při
příchodu do MŠ nahlásit přítomné p. učitelce, zda dítě přijde i následující den.

V případě, že dítě onemocní a má již přihlášenou stravu, mají rodiče  možnost  ji  odhlásit
telefonicky na čísle  573 380 156, 725 785 534 (formou sms, hlasová schránka) nebo
poslat e-mail: msradostbph@tiscali.cz  .

Mimo pracovní dobu zanechte vzkaz na záznamníku.  Na záznamník nahlaste jméno dítěte,
příslušnou MŠ, kterou dítě navštěvuje a dobu trvání nepřítomnosti (den, dva, ..... týden)
a to nejpozději do 6.30 hod. daného dne.

Potom už nebude možné stravu odhlásit.

 

Totéž platí i u přihlašování stravy po nemoci nebo jiné nepřítomnosti dítěte. Rodiče si mohou
neodhlášenou stravu odebrat do jídlonosiče nejpozději do 12.00 hodin, a to pouze první
den nemoci.

Cena  stravy

 

Na základě vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování, jsou stanoveny finanční limity na nákup
potravin pro jednotlivé skupiny strávníků takto:

strávníci  3 – 6 let :

přesnídávka         7,-- Kč  + 2,-- Kč na nápoje  =            9,--  Kč

oběd                                                                              16,--  Kč

svačina                                                                            7,--  Kč

celkem                                                                           32,-- Kč

 

strávníci  7 – 10 let

přesnídávka       8,-- Kč  +  2,-- Kč na nápoje   =          10,--  Kč

oběd                                                                              19,--  Kč

svačina                                                                            7,-- Kč

celkem                                                                           36,-- Kč

 

Do této skupiny jsou děti zařazovány na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku
7 let.

Přihlášku ke stravování si můžete stáhnout zde - Přihláška ke stravování.doc (42,5 kB)

Veškeré Vaše dotazy zodpoví vedoucí školní jídelny Marie Grentková na
tel. č. 573 380 156, 725 785 534 e-mail: msradostbph@tiscali.cz