Organizace dne v MŠ

6.oo - 8.45

 • spontánní hry a činnosti dětí dle jejich přání a volby
 • pohybové hry a aktivity - zdravotní cvičení, cvičení s náčiním a na nářadí
 • didakticky zaměřené činnosti
  * ve skupinách - smyslové, hudební, výtvarné, literární, matematické,
                                 pracovní... 
  * individuálně - logopedická a jazyková cvičení, smyslové hry

8.45 - 9.15

 • hygiena, přesnídávka

9.15 - 11.30

 • dokončení her a činností
 • pobyt a hry v naší venkovní zahradě nebo vycházka                        

11.30 - 12.15

 • hygiena, oběd, příprava na odpočinek

12.15 - 13.45

 • odpočinek dětí, spánek
 • nejstarší děti - relaxace min. 30 minut, po-té činnosti rozvíjející individuality dětí-
  zájmové aktivity, speciálně pedagogická a logopedická péče

13.45 - 16.oo

 • hygiena, odpolední svačina
 • volné hry a aktivity dětí dle jejich volby

Časové rozvržení dne je pouze orientační! Souvisí s průběhem her, činností
a událostmi každého dne.
Závazná je pouze doba svačin a oběda.