Aktivity

 • Pohádky maňáskové, divadelní, hudební představení i filmové

 • Společné akce s rodiči a dětmi - např. Pohádkový les

 • Pouštění draků s dětmi - DRAKIÁDA

 • Zpívání s kytarou

 • Návštěvy v Městské knihovně

 • Mikulášské do poledne

 • Vánoční setkání s rodiči a prarodiči - krátký program, společné zpívání
  koled, pohoštění, povídání

 • Návštěvy v základních školách - spolupráce se všemi ZŠ

 • Karneval

 • Ukázky práce Policie - návštěva v MŠ

 • Návštěva u hasičů

 • Oslava Svátku matek s rodiči i prarodiči - vystoupení dětí

 • Koncert v ZUŠ

 • Dětský den

 • Školní výlet za poznáním – za zvířátky, za pohádkou, do přírody, do muzea …

 • Celodenní rozloučení se školáky s programem do pozdního večera

 • Rozloučení se školním rokem s rodinami a dětmi – zábavný program,
                                                                                     táborák na školní zahradě