Mateřská škola Palackého oslavila
50. výročí založení

Věřte, nevěřte, ale opravdu je tomu tak! V pátek 1.listopadu oslavila naše
mateřskáškola významné výročí – 50. let zahájení provozu.

Brány naší školy se poprvé otevřely 3.listopadu 1963. Za 50 let existence se změnil jak
vzhled, tak i vybavení školy. To jistě zjistili všichni, kteří se zúčastnili Dne otevřených dveří.
Máme zateplenou budovu s krásnou fasádou, nová okna, zrekonstruovanou zdravotechniku,
nové dělící stěny ve třídách, školní jídelnu – výdejnu, nové šatny, modernizujeme vybavení,
postupně revitalizujeme zahradu. K 50.výročí MŠ jsme s dětmi zasadili na zahradě strom
Liquidambar styraciflua a vysadili zahradu.

Na vědomost všem se dává, celkem nová, čerstvá zpráva:
Narozeniny dnes má naše krásná školka, do ní chodí velmi rád každý kluk i holka.

Těmito verši přivítali hosty naši malí předškoláci, kteří vystoupili s krátkým programem
završeným úspěšnou písní Učitelky ze školky, to jsou odvážné holky.

Mezi vzácné hosty patřila bezesporu paní Eva Teterová, která jako první ředitelka školku
v roce 1963 otevírala spolu s paní Martou Bulisovou. Na oslavě nechyběl ani pan starosta
Mgr.Zdeněk Pánek. Současná ředitelka, paní Jarmila Gálová, přivítala všechny přítomné
hosty a pozvala je k prohlídce mateřské školy, starých i nových fotografií a k slavnostnímu
pohoštění.

Setkání bývalých a současných zaměstnanců se neslo v přátelském duchu – vzpomínalo
se na milé i na ne vždy lehké okamžiky. Pamětníci z řad veřejnosti zavzpomínali na dobu
bezstarostného dětství strávenou s učitelkami ve školce, na zahradě či na procházkách
po okolí. Rodiče s malými dětmi se přišli seznámit se školkou před zápisem na nový
školní rok.

Děkujeme všem přítomným za milá přání a za vyjádřená uznání v kronice školy.

Budoucnost mateřské školy spatřujeme především v poskytování kvalitního předškolního
vzdělávání dětí
. Naší snahou je dbát nejen na vytváření podnětného prostředí na
komplexní rozvoj dětí, ale i na respekt, toleranci a přátelskou atmosféru, ve které se
cítí dobře jak děti, tak i jejich rodiče.

Chtěla bych velmi poděkovat všem zaměstnancům školy za jejich nadšení a úsilí, s jakým
připravovali tuto akci, učitelkám Dagmar Kuželové, Jitce Dokoupilové, Alici Tušerové
a provozní pracovnici Dagmar Zdráhalové.

Děkujeme za výsadbu zahrady firmě Horák a synové, Okrasné školky s.r.o.


                                                                 Jarmila Gálová, ředitelka mateřské školy